Giáo án Lịch sử 7

        TIẾT 30- BÀI 16 : SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI I.Mục tiêu cần đạt 1.Kiến thức: – Sự yếu kém của vua quan cuối…