Giới thiệu

Trường THCS Trực Đạo được đặt tại trung tâm xã Trực Đạo – huyện Trực Ninh. Xã có tổng diện tích là 6.14 km2 chia thành 22 xóm, dân số 7679 người.

Năm 1960 trường phổ thông nông nghiệp Trực Đạo (Trường THCS Trực Đạo ngày nay) được thành lập. Năm 1963 khóa học đầu tiên tốt nghiệp. Trong những năm học đầu nhà trường có 5 lớp (2 lớp 5, 2 lớp 6 và 1 lớp 7), 7 cán bộ giáo viên.

Từ năm 1978 đến 1990 trường mang tên Trường Phổ thông cơ sở Trực Đạo (bao gồm cấp 1 và cấp 2).

Từ năm 1990 đến nay trường mang tên Trường Trung học cơ sở Trực Đạo (được tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Trực Đạo)

Trải qua 59 năm, xây dựng, phát triển và trưởng thành, trong thời kỳ chống  Mỹ cứu nước gian khổ, trường phải sơ tán đến nhiều nơi, song các thế hệ thầy giáo, cô giáo và các em học sinh trường THCS Trực Đạo đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, vừa cầm bút, vừa cầm súng, vươn lên dạy tốt học tốt, đóng góp công sức của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều thầy giáo, cô giáo được công nhận là giáo viên giỏi các cấp, học sinh được công nhận là học sinh giỏi toàn miền Bắc, học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, đưa nhà trường trở thành điểm sáng về giáo dục của huyện nhà.

Đến nay nhà trường không ngừng lớn mạnh và từng bước trưởng thành vững chắc. Trường đã có đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện của trường chuẩn quốc gia, trường “ Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”, chất lượng giáo dục ngày một đi lên, ổn định và vững chắc.

Trong suốt quá trình phát triển, nhà trường luôn luôn được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, ngành Giáo dục và sự hợp tác giúp đỡ của các bậc cha mẹ học sinh. Nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ, nhân dân và các thế hệ học sinh của quê hương Trực Đạo Anh Hùng.

3