Liên hệ

TRƯỜNG THCS TRỰC ĐẠO 

Địa chỉ: xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Ông Bùi Tuấn Đạt 
Điện thoại: 02283883304
Email: trucdao.thcs@gmail.com