Hoạt động trải nghiệm của học sinh tại khu di tích K9 và Làng văn hóa các dân tộc

Tháng Tư 19, 2019 9:20 sáng

IMG_20190127_095427 IMG_20190127_100349 IMG_20190127_102127 IMG_20190127_102202 IMG_20190127_103301 IMG_20190127_103319 IMG_20190127_140953 IMG_20190127_142124 IMG_20190127_105458 IMG_20190127_105510 IMG_20190127_105522 IMG_20190127_152603 IMG_20190127_144829 IMG_20190127_143331 IMG_20190127_141535 Tham quan di tích lịch sử K9 và Làng văn hóa các dân tộc